Onderzoek, het project in een notendop

In de eerste activiteit leren de kinderen dat er te weinig grond is in Vlaanderen om de levensstandaard die we nu hebben aan te houden. Daarna komen de ecologische voetafdruk en de voedseldriehoek aan bod.  Eerst wordt gefocust op het grondgebruik in Vlaanderen, later wordt ook de globale problematiek behandeld.

Vanaf activiteit 4 worden de insecten geïntroduceerd. De leerlingen leren hoe ze meelwormen moeten kweken en verzorgen, waardoor ze weer wat meer vertrouwd geraken met voedselproductie (melk en vlees komen niet rechtstreeks uit de supermarkt, maar komen van dieren die moeten gekweekt en verzorgd worden, insecten zijn als het ware een vorm van mini-veeteelt). De meelworm is bovendien het perfecte voorbeeldinsect aangezien er een metamorfose plaatsvindt van larve tot kever (analoog aan de rups en de vlinder). Dit alles is dan ook zeer dankbaar naar wetenschappelijk onderzoek toe waarbij observaties en proefondervindelijk denken centraal staan.  
Kinderen kweekten in de pilootscholen zelf insecten en zetten experimenten op. De vraag rijst hoe dit op industriële schaal kan, om aan de toekomstige vraag te voldoen. 

In dit opzet kan het verrijkend zijn om als vijfde activiteit een praktijkproject (bedrijf, onderzoeksinstelling) te bezoeken.  Wanneer dit niet kan voorzien we hier ter vervanging een video (zie ‘activiteiten’ en ‘downloads’)

Activiteit 6 behandelt de volgende essentiële stappen in het tot stand komen van een voedingsmiddel. Na het kweken dienen de insecten op een efficiënte manier geoogst te worden tot een kwaliteitsvol en zuiver product. Vervolgens wordt er stilgestaan bij het tot stand komen van een praktisch voedingsmiddel dat gebruiksvriendelijk en voldoende lang kan worden bewaard. Hierbij is dus een goede STEM aanpak nodig.  

Activiteit 7 is de uiteindelijke voltooiing van het volledige proces: van het kweken van de insecten, over de oogst en verwerking naar de uiteindelijke toepassing in voedsel. De leerlingen leren hoe het voedsel dat ze in de supermarkt kopen meestal samengesteld is uit verschillende producten. Ze leren ook hoe producten gekeurd worden aan de hand van smaaktesten en dat hierbij niet alleen de smaak maar ook andere zintuigen een rol spelen (zicht, gevoel,…).